De navolgende voorwaarden gelden voor het huren, boeken, betalen en bewonen van Casa La Cappella in Vibonati.

1. Na ontvangst van het reserveringsformulier ontvangt u van ons een bevestiging en informatie over de wijze van betalen. Binnen 10 dagen na reservering dient u 30% van de huurprijs vermeerderd met 50 euro borg over te maken op het rekeningnummer van de verhuurder. Zodra het bedrag van de aanbetaling is ontvangen ligt de reservering vast. De huurder is gerechtigd de reservering binnen 7 dagen na reservering kosteloos te annuleren. Het restantbedrag dient uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn voldaan. Als u binnen 6 weken voor aankomst de woning reserveert dient de hele huursom in een keer te worden voldaan. Na betaling van de restsom krijgt u de informatie omtrent de reis en de sleutelprocedure.

2. Door reservering van het huis stemt de huurder in met de algemene voorwaarden.

3. De borgsom wordt na afloop van de huurperiode gerestitueerd als het gehuurde in dezelfde staat is achtergelaten als het is aangetroffen.. Bij beschadiging of vermissing van het gehuurde of onderdelen van het gehuurde wordt een redelijke vergoeding gevraagd.

4. De aankomstdag en vertrekdag is op zaterdag. Buiten het hoogseizoen kunnen eventueel afwijkende huurperiodes afgesproken worden. De huurprijs kan dan aangepast worden. De woning kan op de aankomstdag vanaf 16.00 uur betrokken worden. Op de dag van vertrek dient de woning bezemschoon achtergelaten te worden en de afwas te zijn gedaan.

5. Bij boeking dient het aantal personen opgegeven te worden. Indien bij aankomst blijkt dat er meer personen zijn dan opgegeven, kan de toegang tot de woning geweigerd worden. De verhuurder kan dan ook een toeslag op de huurprijs eisen.

6. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van voorwerpen die in het huis achtergelaten zijn. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen in en rondom het huis. Schade aan de woning tijdens het verblijf wordt toegerekend aan de huurder.

7. Indien de huurder de gehuurde woning voor afloop van de huurperiode verlaat heeft hij geen enkel recht op restitutie van de overgebleven huursom.

8. Alle klachten dienen direct aan de sleutelhouder gemeld te worden. Deze zal proberen de klacht zo spoedig mogelijk op te lossen. Schade dient meteen aan de sleutelhouder gemeld te worden.

9. De huurder dient tijdens zijn verblijf in de woning de aanwijzingen of geboden van de verhuurder/beheerder op te volgen., bij zaken die de orde verstoren of tegen de uitdrukkelijke wens van de verhuurder ingaan. Indien de huurder geen gehoor geeft aan de opdrachten van de verhuurder/beheerder, kan de huurovereenkomst onmiddellijk worden beƫindigd. De huurder kan dan geen aanspraak maken op restitutie van het huurbedrag.

10.Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren. Pas na schriftelijke of per e-mail door de verhuurder bevestigde ontvangst van de annulering is de annulering een feit.

Bij annulering tot 60 dagen voor de aankomstdatum, is de huurder 25% van de oorspronkelijke huursom schuldig.
Bij annulering minder dan 60 dagen maar eerder dan 30 dagen voor de aankomstdatum is de huurder 50% van de oorspronkelijke huursom schuldig.
Bij annulering minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum is de huurder 100% van de oorspronkelijke huursom schuldig. Als de verhuurder reeds een aanbetaling van de huurder heeft ontvangen worden de annuleringskosten hiermee verrekend .